nuleidimas


nuleidimas
flush

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • nuleidimas — nuleidìmas sm. (2) → nuleisti. 1. nulenkimas: Jau vien iš uodegos nuleidimo galima spėlioti, kad šuo nesveikas rš. 2. padarymas, kad nuslinktų žemyn: Dažnai Antanas vienas arba su draugais ateidavo pavakary į Karo muziejaus sodelį, į vėliavos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuleidimas — nuleidi̇̀mas dkt. Lai̇̃vo nuleidi̇̀mas į vándenį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • vandens nuleidimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vandens išleidimas iš vandens telkinio per užtvanką (ar slenkstį, sienelę) vandens srovės tėkmėje. atitikmenys: angl. overfall; spillway; weir vok. Überfall, m; Überlauf, m; Wehr, n rus.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • apleidimas — apleidìmas sm. (2) → apleisti. 1. neprižiūrėjimas, nesirūpinimas, užleidimas: Koks to vaiko apleidimas! Turbūt nė savo amželė[je] nepraustas Vvr. 2. refl. netvarkingumas, nešvarumas: Nešvarai ir apsileidimui ne vieta mūsų buityje! rš. Numūse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atleidimas — atleidìmas sm. (2) → atleisti. 1. K dovanojimas nusikaltusiam, nebaudimas: Tėvas persigandęs prašė sūnaus atleidimo Brt. Piešk smarkios audros siautimą, žydrę nesuterštą, skelbk meilumą, atleidimą, bet kartu ir kerštą J.Jan. Tie du karaliūnai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • blandymas — blañdymas sm. (1) 1. K (akių) nuleidimas, padelbimas. 2. M slankiojimas, plavinėjimas. blandymas; prasiblandymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • daleidimas — ×daleidìmas (hibr.) sm. (2) → daleisti. 1. SD45 davimas sutikimo: Liūtas prašė pono Dievo daleidimo pjauti žmogų LTI54(Bs). Uždraudė zokanykams be žinios ir daleidimo vyskupo rašyti į tretįjį zokaną motriškosios M.Valanč. 2. refl. SD43… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išleidimas — išleidìmas sm. (2) → išleisti. 1. išrengimas išvykti: Išaušo jau sekmadienis, skirtas Jonelio išleidimui rš. 2. davimas už vyro, į marčias: Oi dėkui, tai dėkui motynėlei … ir už išleidimą už bernelio JV894. Algirdo dukters Joanos išleidimas už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • laida — laidà sf. (4) 1. J saulės leidimasis: Saulė netoli laidos lėdviau jau bešildo Žem. Po laidõs nieko jau nebebuvo matyti ant lauko Grž. Dirbau lig saulės laidos Skdv. Jau saulė ant laidõs, eisim karvių gal milžt Žvr. Ėjau per pat saulės laidą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • leidimas — leidìmas sm. (2), leidimas (1) Als, leidimos ind. refl. → leisti. 1. K davimas sutikimo kam nors ką daryti, kur vykti: Žiūrėk, kad be mano leidìmo nei kojos iš namų! Vb. 2. sutikimo raštas: Neturėjo leidimo šautuvui laikyti rš. Kitur galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuolaida — sf. (1), nūlaida (ž.) (1) 1. atsitraukimas nuo savo nusistatymo, pozicijos: Vyriausybė vėl daro ekonominių nuolaidų rš. Darbininkai negali apsiriboti kova dėl kapitalistų atskirų nuolaidų (sov.) rš. Jis be nuolaidos žmogus Grž. 2. ETŽ prek.… …   Dictionary of the Lithuanian Language